227 zenbakidun entrega-agindua 1917/12/13

Frantziako estatuari 7 m/m.ko 2.500 pistola automatikoren hornidura (95616 2/3 zenbakidun ministro-aginduaren bidez onartua, 1917ko ekainaren 24an)