180 zenbakidun entrega-agindua 1917/06/19

Frantziako estatuari 7 m/m.ko 7.000 pistola automatikoren hornidura (95616 2/3 zenbakidun ministro-aginduaren bidez onartua, 1917ko ekainaren 24an)